ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ - ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ - ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Ο πρόσθιος και ο οπίσθιος χιαστός είναι σύνδεσμοι οι οποίοι σταθεροποιούν την άρθρωση. Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος (ΠΧΣ) είναι συνδετικός ιστός του οποίου η κατεύθυνση είναι από το μηριαίο οστό προς το κνημιαίο οστό. Λόγω της ανατομικής του θέσης αποτελεί τον κυρίαρχο ρόλο στη διατήρηση της σταθερότητας του γόνατος στις διάφορες κινήσεις διότι εμποδίζει την υπερβολική πρόσθια μετακίνηση αλλά και την υπερβολική στροφή του γόνατος.

Ένας από τους πιο σύνηθες τραυματισμούς στο γόνατο είναι η ρήξη στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο και η ρήξη του έχει ως συμπτώματα: οξύς πόνος, οίδημα (πρήξιμο), απώλεια του πλήρους εύρους κίνησης της άρθρωσης και δυσκολία στη βάδιση.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ρήξης του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου έχει περάσει από πολλά στάδια.

Αρχικά η ρήξη του προσθίου χιαστού αντιμετωπιζόταν συντηρητικά και η οδηγία προς τον ασθενή ήταν να κάνει καλή ενδυνάμωση των μυϊκών ομάδων της περιοχής του γόνατος ώστε να υπάρξει κάποια σταθερότητα της άρθρωσης. Αργότερα κατέστη σαφές ότι ο ρόλος του προσθίου χιαστού είναι τόσο σημαντικός ώστε δεν αποτελεί την καλύτερη επιλογή η μη αποκατάστασή του.

Η αντιμετώπιση της ρήξης πρόσθιου χιαστού γίνεται χειρουργικά με τη μέθοδο της αρθροσκόπησης και ταυτόχρονη συνδεσμοπλαστική του συνδέσμου, η οποία μέθοδος διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση της τραυματισμένης άρθρωσης.

Υπάρχουν διάφορες χειρουργικές τεχνικές αντιμετώπισης της ρήξης του προσθίου χιαστού με διαφορετικού τύπου συστήματα καθήλωσης, όπως με χρήση τεχνικού μοσχεύματος, πτωματικού ή και μοσχεύματος από τον ίδιο τον ασθενή. Σήμερα, η σύγχρονη τάση είναι η χρήση μοσχεύματος από τον ίδιο τον ασθενή, δηλαδή η χρήση τενόντων από άλλη περιοχή του σώματος του ασθενούς και με την κατάλληλη επεξεργασία τους να μπορούν να υποκαταστήσουν τον πρόσθιο χιαστό. Κυρίως χρησιμοποιούνται οι οπίσθιοι μηριαίοι (ισχνός, ημιτενοντώδης) ή ο επιγονατιδικός τένοντας.

Η χρήση μοσχεύματος από τον ίδιο τον ασθενή έχει το πλεονέκτημα της εκμηδένισης των ποσοστών αλλεργιών σε σχέση με τα άλλα μοσχεύματα. Το μειονέκτημα είναι, η έκπτωση της λειτουργικής ικανότητας του ασθενούς λόγω της απώλειας των δύο οπισθίων μηριαίων (ισχνός και ημιτενοντώδης) και στην περίπτωση λήψης επιγονατιδικού τένοντα για μόσχευμα, έχουμε με τη συγκεκριμένη τεχνική πόνο από το σημείο στο οποίο πάρθηκε.

Με τη συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσμου με τεχνική allinside και τη χρήση αποκλειστικά του ημιτενοντώδους ως μόσχευμα, έχουμε άριστη αποκατάσταση η οποία υπάρχει με τη χρήση μοσχεύματος ισχνού-ημιτενοντώδους αλλά χωρίς να έχουμε τη λειτουργική έκπτωση λόγω της απώλειας και των δύο αυτών τενόντων. Τα μετεγχειρητικά αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά ιδιαίτερα για τις υψηλές απαιτήσεις των επαγγελματιών του αθλητισμού.

Πρόκειται για μια απαιτητική τεχνική, η οποία έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες αρθροσκοπικές προσεγγίσεις καθώς:
• χρησιμοποιείται ένας μόνο τένοντας για τη δημιουργία μοσχεύματος, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται η κάμψη του γόνατος σε μεγάλες γωνίες,
• το μόσχευμα λαμβάνεται από την οπίσθια επιφάνεια του γόνατος, με συνέπεια να αποφεύγεται ο πόνος κατά το γονάτισμα και επίσης να επιτυγχάνεται καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα λόγω της απουσίας τομών σε εμφανή σημεία του γόνατος και
• με την τεχνική AllInside πραγματοποιούνται οι λιγότερες και μικρότερες τρύπες στο οστόαπό κάθε άλλη σύγχρονη μέθοδο.

Με τη συγκεκριμένη τεχνική allinside είναι δυνατή η παρακολούθηση εντατικότερου προγράμματος αποθεραπείας και η ταχύτερη επάνοδος στην προηγούμενη δραστηριότητα, ενώ με τη χρήση μοσχεύματος ισχνού-ημιτενοντώδους η επάνοδος σε αθλητική δραστηριότητα κυμαίνεται μεταξύ πέντε με έξι μήνες ενώ με τη μέθοδο χρήσης μόνο ημιτενοντώδους ο χρόνος αποθεραπείας είναι μικρότερος των τεσσάρων μηνών.

Όπως αναφέρθηκε, η συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσμου με τεχνική allinside έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πεντάζος Παναγιώτης - Νεκτάριος χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη τεχνική.


Κλείσε ραντεβού από το instadoctor.gr